widget

Tuesday, 17 June 2014

Uski kalai jo pakrun to shor machati hain


~"Uski kalai jo pakrun to shor 
machati hain bht,

"ye chorhiyan akhir us ki lagti 
kaya hain.....!!!!!