widget

Monday, 4 February 2013

Mujh par jab sitam karna taras na khana


Mujh par jab sitam karna taras 
na khana'''


muj par har saza jaiz hai maine

 muhabbat ki hy...((