widget

Friday, 19 July 2013

Tum ne kaha tha Bohat mushkil hai


Tum ne kaha tha

Bohat mushkil hai
Meri kitab-e-zindagi

So, Tum mujhe akela 
chor gaye..
Ab to aa jao ke meri jaan !
Her koi meri soch ki
Tafseer parhne laga hai..