widget

Tuesday, 5 May 2015

Tum Khud Ko Samajhte Ho Na Jaane Kya Kya


Tum Khud Ko Samajhte Ho Na 
Jaane Kya Kya.,, Hum Bhi Kuch 
Nahin Samajhte Tumhein Zindagi 
Ke Siwa...