widget

Friday, 10 May 2013

Ajab be'maajra betaur bezaaraana halat hai


Ajab be'maajra betaur bezaaraana
halat hai,,

wujood ek wehm hai aur wehum hi
shayad haqeeqat hai..