widget

Tuesday, 27 August 2013

Main Kahan Se Laun Bata Bikta Kahan hai


Main Kahan Se Laun.? Bata Bikta 
Kahan Hai

Woh Naseeb Jo Tujhey Umar Bhar 

Ke Liye Mera Kar Dey...