widget

Wednesday, 21 August 2013

Utra Nahi Hai Dil Se Wo Koshish


Utra Nahi Hai Dil Se Wo Koshish Ke 

Bawajood,

Ek Shakhs Meri Zaat Pe Bhaari Hai Is 

Tarah.,,