widget

Wednesday, 11 September 2013

Din Apni Zindage k Pehlay Hi Mukhtasar


Din Apni Zindage k Pehlay Hi Mukhtasar 
Thay,,,, 


Kuch Khud Bhi Kam Huy Hain Kuch Kam 
Kiye Hain Hum Ne,,,,