widget

Thursday, 10 October 2013

Eid Ke Khayal Ne Khush Tu Kar Dia Hai LekinEid Ke Khayal Ne Khush Tu Kar Dia 
Hai Lekin... 

Ab Bhi Soch Kar Tumhein Dil Bohut 
Udas Hai.