widget

Wednesday, 16 January 2013

Mohabbten bhi ajeeb us ki nafrten bhi kamal


Mohabbten bhi ajeeb us ki nafrten 
bhi kamal..


Meri trah ka hi mujh mein sama 

geya hai ik..shahks...]]