widget

Tuesday, 4 February 2014

Dil ko hisaar E ranj o


              Dil ko hisaar E ranj o alam se 
                             nikaal bhi...

             Kab se bikhar raha hun mujhe 
                        ab sambhaal bhi...!!