widget

Friday, 29 August 2014

Dil e umeed tora hai kisi ne


Dil e umeed tora hai kisi ne 
sahara de kar chora hai kisi 
Ne .....