widget

Wednesday, 27 August 2014

Main bhi kisi khayal say kuch ruk gaya wahan


Main bhi kisi khayal say kuch 
ruk gayi wahan

Daikhi hui jagha thi kisi guzray 
daur ki

Meri Sada kay saath Sada aik 
aur thi

Aaghaz-e-ehd-e-sard ki, pat jharh 
ki shaam thi

Bas itni baat yaad rahi Uss 
maqaam ki...