widget

Monday, 23 February 2015

Aesa Bhi Ghr Main Kiya Hai


Aesa Bhi Ghr Main Kiya 
Hai Ke Tarteeb Don Jise,

Kuch Khawb Hain Idhar 
se Udhar Kar Rai Hon Main . . .