widget

Sunday, 1 February 2015

Mein ek kitab ka wo safa hun


Mein ek kitab ka wo 
safa hun ‘
Jise barso pehle kisi 
ne parh kar jala....