widget

Monday, 23 February 2015

Teri sorat ko dekh kar meri jan


Teri sorat ko dekh kar  
meri jan....

khud bakhud piyar uthta 
hai,,,