widget

Saturday, 7 March 2015

Fikar To Teri Aaj Bhi Karte Hein


Fikar To Teri Aaj Bhi 
Karte Hein. 

Bas Zikar Karne Ka 
Haq Nahi Raha..