widget

Monday, 2 March 2015

Tu Ne Dekha Kabhi Baghair Aansoo K Rotay


Tu Ne Dekha Kabhi Baghair 
Aansoo K Rotay Kissi Ko...?
To Aa Kabhi Beth Mere 
Roobaroo Aur Dekh Meri 
Be Bassi....