widget

Saturday, 7 March 2015

Tery zikar py ho jati hain aankhen num


Tery zikar py ho jati hain 
aankhen num.


Lab khamosh or dil karta 
hai matam....