widget

Sunday, 19 April 2015

Kuch Wo Bhi Chahta Tha Yahan Mustaqil Qayaam


Kuch Wo Bhi Chahta Tha Yahan 
Mustaqil Qayaam
Mai Ne Bhi Usko Dil Se Nikalne 
Nahi Diya....!!