widget

Thursday, 23 April 2015

Gham e Hayat Ka Jagra Mitha Raha Hai Koi


Gham e Hayat Ka Jagra Mitha 
Raha Hai Koi
Chale Bhi Aao Ke Duniya Se Jaa 
Raha Hai Koi...