widget

Thursday, 23 April 2015

Wabasta Teri Hayat Se Sabhi Silsliay Hain


Wabasta Teri Hayat Se Sabhi 
Silsliay Hain...
Meri Zindagi Hai Mukhtasir 
Teri Mohabbat Ke Liye...