widget

Thursday, 11 June 2015

Mohabbat ki manzil hi shayed nahin hai.


Mohabbat ki manzil hi shayed nahin hai..

Ke jab dekhiye imtihaan aur bhi hain..!