widget

Friday, 26 June 2015

Nahi Tha Apna Mizaaj Aisa k Zarf kho kar Anaa Bachaatay


Nahi Tha Apna Mizaaj Aisa k Zarf 
kho kar Anaa Bachaatay..
Wagarna Aisay Jawab Detay K Phir 
Na Paida Sawaal Hotay...