widget

Friday, 5 April 2013

Main Ishq ka Mufti to nahi, Magar ye fatwa hai Main Ishq ka Mufti to nahi, 

Magar ye fatwa hai,


Jo Raah me Chor jaye Wo kafir 

se bhi badtar hai..??