widget

Friday, 5 April 2013

Talab maut ki karna gunah-e-kabeera hai
Talab maut ki karna gunah-e-

kabeera hai,


Marne ka shoq hai to ishq 

kyun nahi krte?