widget

Tuesday, 9 April 2013

Taiz Barish Mein Kabhi Sard Hawaon Me RahaTaiz Barish Mein Kabhi Sard Hawaon 

Me Raha,


Ik Tera Zikr Tha Jo Meri Sadaon Mein 

Raha,


Kitne Logon Se Mere Gehre Marasim 

Hain Magar,


Tera Chehra Hi Faqat Meri Du’aon Me 

Raha….