widget

Saturday, 19 July 2014

Apni mehroomi ke ehsaas se sharminda hain,


Apni mehroomi ke ehsaas se
sharminda hain,
Khud nahin rakhte to auron ke 
bujhate hain chiragh..