widget

Sunday, 11 January 2015

Padh ke tera ‪Khat‬ mere dil ki ajab haalat hui


Padh ke tera ‪,,Khat‬''' mere 
dil ki ajab haalat hui
iztaraab-E-shauq ne ek hashr 
barpa kar diya

[Hasrat Mohani]