widget

Thursday, 22 May 2014

Magar Ek Umer Maine


Magar  Ek
Umer 
Maine 
Zindagi Ko Zindagi
Mehsoos Karne 
Ki Taal'ab Main Rai'gan 
Karli ...!