widget

Saturday, 10 May 2014

Wehshat dehshat bas phaili hai


Wehshat dehshat bas phaili hai 
bin tere takseer hai dil
Khana jungi har su tashaddud 
maqbuza kashmeer hai dil

Koi nahin par isse pukhta iflaaki 
zanjeer hai dil
Khoo'n ka munawwar qatra qatra 
Allah ki takbeer hai dil..!