widget

Saturday, 10 May 2014

Ek Sung-e-Badnuma Hai


Ek Sung-e-Badnuma Hai, 
Ba'Zahir Mera Ta'Aaruff,,
Koi Niyyat Se Tarash Le To 
Barre Kaam Ka Hoon Main.