widget

Monday, 2 June 2014

Raat Din Tum Ko Faqat Tum Ko


Raat Din Tum Ko Faqat Tum 
Ko Mujhay Sochna Hai

Meri Fursat Bhi Tumhi Aur 
Mera Kaam Bhi Tum..