widget

Thursday, 26 June 2014

Saja Diya Jiski Ungli Mein Humne Dil


Saja Diya Jiski Ungli Mein 
Humne Dil Apna...

Khuda Kare Woh Humein 
Dil Mein Bhi Sada Rakhey.!!!