widget

Sunday, 6 July 2014

Qaaflay Rait Hoey Dasht-e- Junoon Mai


Qaaflay Rait Hoey Dasht-e-
Junoon Main Kitnay...

Phir Bhi Awara Mizaajo Ka 
Safar Jaari Hai...!!!