widget

Sunday, 28 September 2014

Go K Hum Ho Gaye Juda Lekin


Go K Hum Ho Gaye Juda 
Lekin, 
Mein Tujhe Yaad Bhi Na 
Aaon Kya...??