widget

Wednesday, 24 September 2014

Mohabbat ke samandar ki woh gehrayi ko


Mohabbat ke samandar ki 
woh gehrayi ko kya naape’n. 
Tamasha dekhte hain jo 
kanare par khade ho kar.