widget

Wednesday, 24 September 2014

Hamare dosto’n me koyi dushman ho bhi sakta hai

                                       

Hamare dosto’n me koyi 
dushman ho bhi sakta hai.. 
Ye angrezi dawaye’n hain 
Reaction ho bhi sakta hai.