widget

Saturday, 14 December 2013

Kuch Din Tumhare Laot Aane Ki


Kuch Din Tumhare Laot Aane Ki 
Aas Thi,

Ab Us Ummeed Ka bhi Sahara Nahi 
Raha..