widget

Thursday, 12 December 2013

Bohat ander tak tabahi macha dEta hai


Bohat ander tak tabahi macha 
dEta hai-,,
Woh ashq jo ankhon say beh 
nahin pata...!