widget

Thursday, 12 December 2013

Mout Se Pehle Bhi Hoti Hai Ek Mout


Mout Se Pehle Bhi Hoti Hai 
Ek Mout, 
Dekho Tum bhi Zara Hokar 
Juda Kisi Se,