widget

Thursday, 12 December 2013

Karta hai koun sari umer chaht mere


Karta hai koun sari umer chaht 
mere 
huzoor Miltay hai kab jahan main 
zulaikha mizaj log...!