widget

Saturday, 21 December 2013

Na Janay Kon Sa Mousam Hai Aj Kal


Na Janay Kon Sa Mousam Hai Aj 
Kal,,

Udasi, Boriyat Or Na Jany Kiya 
Kiya...?