widget

Thursday, 31 January 2013

Aye khuda tu ne kion banayi aatish'e dozakhAye khuda tu ne kion banayi aatish'e dozakh''Mohabbat hi kapi thi insaan ko jalane k Liye.....