widget

Sunday, 4 May 2014

us ne lafzon ki mitti se kache ghar


us ne lafzon ki mitti se kache 
ghar tameer kiye

aur judai ki baarish ko aakhir 
aik din hona tha..