widget

Friday, 8 March 2013

Ajab Tamasha Bana Diya Mere Safar'E Mohabbat Ne


Ajab Tamasha Bana Diya Mere 

Safar'E Mohabbat Ne, 

Na Manzil Mili Na Zard Mausam 

Se Bachne Ka Thikana,,,