widget

Friday, 8 March 2013

Kamaal Ki Fankari Hai Tujh Mein..Kamaal Ki Fankari Hai 

Tujh Mein..


          ” Aye Ishq ”Zakham Dil Par Karta Hai 

Aur Rehta B Dil Me Hai...