widget

Saturday, 16 March 2013

Khush tinkon se Ghar Bana RahaY h0.


Kuch Thokaron ke bad samjhdar 
ho gaye Ham,

Ab Dil ke Mashwaron pe Bharosa 
nahi kerte..!!