widget

Saturday, 16 March 2013

Kuch Usko Bhi Aziz Hain Apney Sakht Usoo


                       


Kuch Usko Bhi Aziz Hain Apney Sakht Usool,

Aur Ham Bhi Etifaaq se Zidd K Hi Mareez Hain..:-)