widget

Monday, 17 November 2014

Betey to hain Baap ki Jaageer k Raqeeb


Betey to hain Baap ki 
Jaageer k Raqeeb.

Wo Gher Bhi koi Gher hai 
Jahan Betiya'n Na Hon..!